Saturday, July 27, 2013

Nghề Nghiệp Phù Hợp cung Ma Kết

Ma Kết là người rất tham vọng và luôn không ngừng cố gắng vượt qua thử thách để vươn lên vị trí cao. Bạn kiên trì, có trách nhiệm, tận tâm, thích quyền lực và khá tham công tiếc việc. Công việc tốt nhất dành cho Ma Kết: quản lý, quản trị viên, biên tập viên, nhân viên ngân hàng, IT và làm tất cả những gì liên quan đến khoa học.Ma Kết có thể làm tốt công việc của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bạn "chung thủy" với nghề nghiệp của mình và tuân theo những quy tắc truyền thống. Bạn không sợ khó khăn, thử thách, chỉ sợ cảm giác không hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là lý do vì sao Ma Kết luôn không ngừng phấn đấu từng ngày.

Ma Kết bị thu hút bởi những công việc liên quan đến khảo sát, nông nghiệp, chính trị. Nếu theo nghiệp kinh doanh, bạn cũng sẽ rất thành công. Đa số Ma Kết đều có tài lẻ ví dụ như hát hay, chơi một loại nhạc cụ giỏi. Tuy nhiên không đủ động lực để theo đuổi tài năng ấy.

No comments:

Post a Comment