Tuesday, May 28, 2013

Nếu không có 12 cung hoàng đạo thì sẽ thế nào

- Nếu không có Bạch Dương thì sẽ không có SỰ BẮT ĐẦU.

- Nếu không có Kim Ngưu thì sẽ không HOÀN THÀNH ĐƯỢC 1 VIỆC GÌ ĐÓ.

- Nếu không có Song Tử thì sẽ không có SỰ GIAO TIẾP.

- Nếu không có Cự Giải thì sẽ không có SỰ QUAN TÂM GIỮA NGƯỜI VÀ NGƯỜI.

- Nếu không có Sư Tử thì sẽ không có SỰ DŨNG CẢM.

- Nếu không có Xử Nữ thì sẽ không có SỰ HOÀN MỸ.

- Nếu không có Thiên Bình thì sẽ không có 1 XÃ HỘI.

- Nếu không có Bọ Cạp thì sẽ không có SỰ TƯ DUY.

- Nếu không có Nhân Mã thì sẽ không có SỰ VĂN HÓA.

- Nếu không có Ma Kết thì sẽ không có 1 NỀN VĂN MINH.

- Nếu không có Bảo Bình thì sẽ không có ĐẠO ĐỨC CỦA NHÂN LOẠI.

- Nếu không có Song Ngư thì sẽ KHÔNG BIẾT BẤT CỨ ĐIỀU GÌ.

TIỂU NGƯ NGƯ (DỊCH)
Nguồn: 12 cung Hoàng đạo- FB

No comments:

Post a Comment