Friday, July 11, 2014

Ý nghĩa ngày sinh của Cự Giải sinh ngày 11-07

Mặc dù tốt bụng và hào phóng với mọi người, Cự giải sinh ngày 11 tháng 7 có thể không luôn luôn xuất hiện ở đỉnh của thế giới, bởi vì bản chất hạnh phúc của họ là một cái gì đó họ thường giữ bên trong cho riêng mình. Mặc dù họ yêu mọi người, họ có tính khí của một người cô độc.


Bạn nên nắm lấy: chủ nghĩa hiện thực, sự can đảm, kỳ vọng lớn Bạn nên tránh: cô đơn quá, kỷ niệm không vui, các hiệp hội không mang lại lợi ích
Bạn bè và người yêu
Bạn bè đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của người sinh ngày 11 tháng 7. Độc lập, những người này vẫn cần phải tiếp cận với những người khác. Trong tình yêu, họ muốn một người có thể chia sẻ cảm xúc và trí tưởng tượng sâu xa nhất của họ.
Con cái và gia đình
Cự Giải sinh ngày 11 tháng 7 không chỉ cần tình yêu và sự hỗ trợ của một gia đình mạnh mẽ, mà họ sẵn sàng cung cấp cho nhau trở lại. Họ là cha mẹ tốt, mặc dù họ có xu hướng kỷ luật trung thành. Họ tin rằng con cái học tốt nhất khi cha mẹ thiết lập một ví dụ mạnh mẽ và gắn chặt bởi nó.
Sức khỏe
Vì sức khỏe của họ dựa trên cảm xúc, người sinh ngày này không bị bệnh khi họ cảm thấy bình an. Nhưng vào những dịp khi họ cảm thấy không hài lòng, họ có thể bị đau đầu hoặc mất cảm giác ngon miệng. Họ có cùng một phản ứng cảm xúc dựa trên tập thể dục và luyện tập.
Sự nghiệp và tài chính
Cự giải ngày 11 tháng 7 cần phải cảm thấy cảm xúc liên quan đến công việc của họ và sẽ không bao giờ được hạnh phúc với một công việc không hoàn thiện, ngay cả khi nó mang lại cho họ một cuộc sống tốt. Tiền không phải là một mối quan tâm chính đối với hầu hết họ, nhưng họ thích những thứ tiện nghi. Đôi khi họ phản ứng với tiền theo một cách cảm xúc, sử dụng nó để điền vào một sự trống rỗng trong cuộc sống của họ.
Ước mơ và mục tiêu
Những cá nhân này quan tâm nhiều hơn với cách họ cảm nhận về cuộc sống của họ như thế nào thành công hơn họ đang có. Nếu họ nội dung trong các mối quan hệ cá nhân của họ và trong công việc họ làm mỗi ngày, họ cảm thấy như thể giấc mơ của họ đã trở thành sự thật.

No comments:

Post a Comment