Thursday, July 31, 2014

Ý nghĩa ngày sinh của Sư Tử sinh ngày 31-07

Sư Tử sinh ngày 31 tháng 7 là người định hình xu hướng có khả năng ảnh hưởng đến những người khác cách suy nghĩ của họ. Họ sáng tạo, thân thiện và đầy đủ các ý tưởng tuyệt vời. Những người này không bao giờ thích an toàn nhưng luôn đặt bản thân ra ngoài ở tất cả các dịp để chứng minh sự xứng đáng của vị trí của họ.


Bạn nên nắm lấy: niềm tin, mục tiêu, sức mạnh ước mơ
Bạn nên tránh: sợ sệt, không ổn định, sự lựa chọn ngu ngốc
Bạn bè và người yêu
Người sinh ngày 31 tháng 7 thích những người bạn khác nhau bởi vì nó mang lại cho họ cơ hội để khám phá cách nhìn mới và lựa chọn cuộc sống. Họ phung phí sự lãng mạn và có thể có một đời sống tình yêu biến động. Họ thường tìm kiếm các đối tác lập dị – một dấu hiệu cho thấy quan tâm của họ trong các cách nhìn mới.
Con cái và gia đình
Sư tử sinh ngày 31 tháng 7 không cảm thấy cần phải phù hợp với truyền thống của cha mẹ và anh chị em của họ. Họ là các bậc cha mẹ tự do, nhưng thực tế,. Họ kiên quyết cho con cái của họ được tự do họ cảm thấy bản thân họ con thiếu sót nhưng hiểu rằng con cái cần một bàn tay vững chắc và hướng dẫn.
Sức khỏe
Người sinh ngày này có sức mạnh tinh thần và nội tâm rất lớn, trong đó có ảnh hưởng đến cách họ chăm sóc thể chất của họ. Họ không nhìn thấy tinh thần-thể chất – trí óc như những thực thể riêng biệt mà là như một sự tổng hợp cần phải được duy trì liên tục tối đa cho sức khỏe và sự mãn nguyện.
Sự nghiệp và tài chính
Sư tử sinh ngày này rất sáng tạo và cần phải thể hiện tầm nhìn của họ thông qua công việc của họ. Đây không phải là những người có thể làm việc cả ngày tại một công việc họ ghét hay buồn chán, sau đó trở về nhà và lao động trong dự án nghệ thuật đó là niềm đam mê thực sự của họ. Họ phải đặt ước mơ của họ lên đường, và nếu điều đó có nghĩa là có một cơ sở tài chính mong manh trong một thời gian, đó là một sự đánh đổi mà họ sẽ làm.
Ước mơ và mục tiêu
Sư tử sinh ngày 31 tháng 7 muốn thành công, nhưng không phải với cái giá của niềm tin sâu kím và sâu sắc nhất được tổ chức của họ. Họ không muốn làm kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng bởi vì làm như vậy có thể ngăn cản họ lợi dụng những sự lựa chọn tự phát mà đang bị ràng buộc để đi cùng.

No comments:

Post a Comment