Friday, May 21, 2021

Khi Bạch Dương, Nhân Mã trồng Si

Bạch Dương và Nhân mã khi yêu ai thì yêu điên cuồng, sẵn sàng bỏ đi tất cả vì người đó.
Đừng thấy họ cười đùa mà nghĩ họ dễ dãi nhé, Họ rất chung tình đấy, có khi mất vài năm để nguôi ngoai một mối tình tan vỡ và dấu vết còn lưu lại cả một đời

No comments:

Post a Comment