Thursday, November 7, 2013

Bảo Bình Và Những Lời Muốn Nói


Những lời Bảo Bình muốn nói nhưng có lẽ sẽ không bao giờ nói ra ngoài. Họ nhủ thầm với chính họ.

Bảo Bình ước mình có thể nói với bạn mọi thứ, nhưng họ không muốn làm phiền bạn lo lắng vì thế họ sẽ cố đương đầu với mọi chuyện cho tới khi bản thân không còn đủ sức.


Bảo Bình không có quyền can thiệp vào chuyện ngoài kia nhưng nếu mọi thứ vẫn bị đối xử tồi tệ như thế, họ sẽ can thiệp, ngay cả khi họ không nghĩ mình có quyền.

Dành cho người ghét Bảo Bình và người xa lạ, dù bạn có nói ra sao thì họ cũng không quan tâm xem bạn nghĩ về họ ra sao đâu.

Bảo Bình say nhưng không có nghĩa họ xỉn. Dù có say đến đâu họ vẫn luôn đủ tỉnh táo để xem xét xung quanh và kiềm chế chính mình. Trừ khi, chính bản thân họ uống rượu để mình không còn đủ tỉnh táo nữa.

Và sau cùng, Bảo Bình không bao giờ ngại trở thành bờ vai cho những người họ coi là bạn.

-BlueMoon-

No comments:

Post a Comment