Thursday, November 14, 2013

Nhân Mã và Tiền bạc

Nhân Mã và Tiền bạc
_ Thường xuyên bị viêm màng túi =)))
_ Sẵn sàng chi trả cho những thứ mình thích đặt biệt là máu rồi thì mắc mấy cũng muốn cho bằng được ( con nít mà )
_ Vung tiền vào các quán ăn hè phố hoặc các quán cafe mục đích là đi tìm sự trải nghiệm cái mới
_ Tiền bình thường đã xài hoang phí rồi, tự làm ra phải xài máu hơn =)))
_ Thường thì bạn bè mượn tiền thì...quên đòi hoặc đôi khi ngại ~~
_ Ngoài ra rất chịu chi cho các khoản mục về du lịch bụi

H.G.N

No comments:

Post a Comment