Wednesday, March 12, 2014

Ý nghĩa ngày sinh của Song Ngư sinh ngày 14-03

Song Ngư sinh ngày 14 tháng 3 kết hợp trí thông minh với hiểu biết sáng tạo sâu sắc. Họ sự thu hút giới tính và có thể sử dụng sự kiểm soát đáng kể lên những người khác. Tiên tri và thơ mộng, họ dường như nằm trên một mặt phẳng song song của sự tồn tại. Họ có một tình yêu ảo tưởng và bị thu hút bởi sự huyền bí và siêu nhiên.Bạn nên nắm lấy: chủ nghĩa hiện thực, nguồn sống, sự kiên trì

Bạn nên tránh: sự ngây thơ, bốc đồng, nỗi buồn

Bạn bè và người yêu

Người sinh ngày này không làm bạn một cách dễ dàng, nhưng một khi họ làm, đó là điều đáng giữ gìn. Họ phải cảm thấy cần thiết và không thể thiếu hoặc họ không thể hiến thân cho người khác. Họ rất dễ bị tổn thương trong các vấn đề lãng mạn. Khi họ yêu họ gắn bó với đối tượng tình cảm của mình, đầu tư vào bản thân với tất cả những đặc tính kỳ diệu của sáng tạo, trí tưởng tượng lãng mạn họ có.

Con cái và gia đình

Do tính cách nhạy cảm của họ, có thể là khó khăn cho người sinh ngày 14 tháng 3 giải quyết các vấn đề từ quá khứ. Họ có thể không cảm thấy họ có những gì cần thiết để được là cha mẹ tốt. Bản tính kín đáo, họ có thể cho phép người bạn đời của họ có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn với con cái.

Sức khỏe

Song ngư sinh ngày này thường quan tâm về sức khỏe tinh thần hơn so với sức khỏe thể chất, nhưng cuối cùng họ nhận ra rằng mỗi cái ảnh hưởng đến cái khác. Họ có một sự nhạy cảm với rượu và không nên uống.

Sự nghiệp và tài chính

Song ngư sinh ngày 14 tháng 3 có một sự nhạy cảm nghệ thuật mà là một phần của sự tồn tại của họ. Họ hiếm khi có thể thấu hiểu tầm quan trọng của tiền. Thậm chí nếu họ thành công về tài chính, họ có thể giảm bớt nó.

Ước mơ và mục tiêu

Rất ít người có tâm lý thuần túy "nghệ thuật vì nghệ thuật" như đàn ông và phụ nữ sinh ngày 14 tháng 3. Họ cần phải thể hiện khao khát bên trong và nhu cầu của họ thông qua một môi trường nghệ thuật. Họ hiếm khi phấn đấu cho sự thành công về tiền bạc nhưng có khả năng thiết lập các mục tiêu hoạt động mà dẫn đường trên hành trình của họ.

QuàGì.vn (dịch)

No comments:

Post a Comment