Sunday, March 2, 2014

Ý nghĩa ngày sinh của Song Ngư sinh ngày 04-03

Tại nhiều thời điểm cuộc sống có thể giống như là một chiến trường đối với Song Ngư sinh ngày 4 tháng 3 can đảm và không tin vào tín ngưỡng. Họ dường như thu hút sự chuyển dịch và hỗn loạn. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn này mang lại quan điểm cho họ. Họ có thể thực hiện sự rèn luyện trí tuệ hoặc tinh thần để thể hiện bản chất thật sự của họ.Bạn nên nắm lấy: tinh thông, tự hiểu biết, chiêm tinh học

Bạn nên tránh: cực đoan, suy nghĩ thiệt hơn, đổ lỗi cho người khác

Bạn bè và người yêu

Người sinh ngày này thận trọng khi lựa chọn người họ tin tưởng. Họ thường có một nhóm nhỏ bạn bè nhưng trung thành và có khuynh hướng không khuyến khích những người quen biết bình thường. Đời sống tình yêu của họ thường dữ dội. Họ thu hút những người chia sẻ tình yêu của họ một cách tự phát.

Con cái và gia đình

Song ngư sinh ngày 4 tháng 3 thường trải nghiệm tình trạng hỗn loạn trong những năm thơ ấu của họ. Trước khi họ có thể trở thành cha mẹ thành công, họ cần phải giải quyết vấn đề của riêng mình. Khi họ đối phó với các vấn đề từ quá khứ của họ, họ có một cơ hội để xóa sạch và bắt đầu lại.

Sức khỏe

Người sinh ngày 4 tháng 3 thường xuyên trải qua những thăng trầm trong các vấn đề sức khỏe, mà thường liên quan đến sự thờ ơ của họ. Mặc dù họ có năng lượng vô biên, đôi khi họ vượt qua sức chịu đựng bản thân.

Sự nghiệp và tài chính

Song ngư sinh ngày này có năng lượng thần kinh và hiếm khi thoải mái trong công việc ít vận động, chỉ đâu làm đó. Mà họ ủng hộ một sự nghiệp mà mỗi ngày lại khác nhau. Mặc dù họ có tiếng nhanh chóng và lỏng lẻo với tiền, họ có bản năng tốt.

Ước mơ và mục tiêu

Những người này có một tâm lý tất cả hoặc không gì cả. Nếu họ không thể đạt được mục tiêu cao nhất mà họ đã đặt ra, họ có thể không quan tâm đến việc thực hiện bất cứ điều gì. Thách thức đang chờ đợi họ là làm việc hướng tới tham vọng cao cả của họ trong khi theo đuổi các mục tiêu có thể tiếp cận.


QuàGì.vn (dịch)

No comments:

Post a Comment