Friday, March 14, 2014

Ý nghĩa ngày sinh của Song Ngư sinh ngày 16-03

Song Ngư sinh ngày 16 tháng 3 sở hữu một tầm nhìn bên trong và có thể tích hợp nhạy cảm tâm linh với cuộc sống hàng ngày của mình. Bởi vì họ có một mối liên hệ với thực tế siêu hình, họ luôn luôn dường như ở trong cả hai thế giới này. Họ là người duy tâm nhưng có một khả năng tuyệt vời để hiểu và thông cảm với những mối quan tâm ngày này qua ngày khác của những người khác.Bạn nên nắm lấy: nhạy cảm, toàn vẹn nghệ thuật, các phép lạ

Bạn nên tránh: thỏa hiệp, bị kiểm soát, tình dục thái quá

Bạn bè và người yêu

Người sinh ngày này quan tâm đến cuộc sống của những người bạn của họ và làm những gì họ có thể tham gia. Họ là những đối tác trung thành, đáng tin cậy. Họ có thể có những suy nghĩ thứ hai về kết hôn, nhưng một khi họ làm vậy đó là điều đáng giữ gìn. Họ mạnh mẽ về tình dục và cần phải cảm thấy hấp dẫn đối với các đối tác của họ.

Con cái và gia đình

Mặc dù xu hướng siêu hình của họ, Song ngư sinh ngày 16 tháng 3 thể hiện một thái độ thực tế đối với nền tảng của họ. Họ tha thứ cho những sai lầm mà cha mẹ của họ có thể đã gây ra. Họ biết mong muốn và nhu cầu bản năng của con cái. Sự nhạy cảm cho phép họ vượt qua sự khác biệt thế hệ và tập trung vào các vấn đề quan tâm.

Sức khỏe

Sức khỏe của người sinh ngày 16 tháng 3 có liên quan đến đời sống nội tâm của họ. Nếu họ có thể thưởng thức nhu cầu của họ theo một cách sáng tạo, họ sẽ duy trì một sự cân bằng hài hòa giữa thực tế vật chất và tinh thần của họ. Họ có thể tìm thấy chính mình thông qua thiền định và khổ hạnh.

Sự nghiệp và tài chính

Song ngư sinh ngày này thường có một thời gian khó khăn quyết định nghề nghiệp để theo. Họ cần tìm một sự cân bằng hài hòa giữa sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Nếu họ cố gắng rất chăm chỉ để kiếm tiền, sự cân bằng này có thể bị ảnh hưởng. Họ cần phải tin tưởng vào khả năng của mình để sống dựa vào gì họ làm ra, bất cứ điều gì có thể.

Ước mơ và mục tiêu

Người sinh ngày 16 háng 3 yêu cầu sự an toàn. Học cách tin tưởng tương lai có thể là một bước đột phá cho họ, nó giúp loại bỏ những căng thẳng mà làm thiệt hại rất nhiều cho sự yên ổn của trí óc. Nếu họ có thể duy trì niềm tin vào bản thân và trong khả năng của họ để đối phó với căng thẳng, họ có thể làm cho ước mơ của mình trở thành sự thật.

QuàGì.vn (dịch)

No comments:

Post a Comment