Saturday, March 8, 2014

Ý nghĩa ngày sinh của Song Ngư sinh ngày 10-03

Song Ngư sinh ngày 10 tháng 3 có một quan điểm. Họ biết làm thế nào để thu hút sự chú ý và thường cố gắng để giữ nó cho bản thân mình lâu nhất mà họ chọn. Mặc dù họ thể hiện một cá tính hay tán tỉnh, ít nghiêm túcg, có sự gan góc đáng kể đằng sau bề ngoài. Họ có thể tự chăm sóc mình và sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai làm điều đó tốt hơn họ.Bạn nên nắm lấy: lòng dũng cảm, sức mạnh đạo đức, nhục dục

Bạn nên tránh: cứng nhắc, bản tính không xiêu lòng, lạnh nhạt

Bạn bè và người yêu

Người sinh ngày này có một thời gian khó khăn để biết ai là bạn bè của họ. Họ có một vầng hào quang  thu hút mọi người đắm mình trong ánh sáng rực rỡ của nó. Trong khi được tâng bốc bởi sự chú ý, họ có sự nghi ngờ liên quan đến nó. Tình yêu của họ bị ảnh hưởng tương tự. Họ cần phải tin rằng một người yêu tìm thấy  điều họ mong muốn ở chính con người thật của họ.

Con cái và gia đình

Song ngư sinh ngày 10 tháng 3 có một thái độ tỏa nắng hướng về quá khứ của họ. Bởi vì họ thiên về  triết học cơ bản, họ chọn để nhìn thấy mặt tích cực của sự vật. Là cha mẹ, họ có đầu óc rộng mở và cho phép con cái của họ có cơ hội thất bại cũng như thành công.

Sức khỏe

Người sinh ngày 10 tháng 3 gần như cuồng tín về sức khỏe và thể dục. Họ thích chơi thể thao - một nhượng bộ sự với tính cách cạnh tranh của họ. Mặc dù họ đi qua các thời kỳ khi họ khao khát giảm calo, cho hầu hết các phần họ tin vào việc cho phép mình ăn bất cứ cái gì khiến họ vui lòng.

Sự nghiệp và tài chính

Người sinh ngày 10 tháng 3 có sự tôn trọng với việc học tập và tôn kính cho sự khôn ngoan. Họ có một niềm tin mạnh mẽ trong việc chuyển giao các kiến thức và làm giáo viên và cố vấn tốt. Trong khi tiền bạc đóng một phần quan trọng trong cuộc sống của họ, nó không có khả năng để giữ họ tránh khỏi nghề nghiệp với mức lương khiêm tốn mà họ yêu thích.

Ước mơ và mục tiêu

Song ngư sinh ngày này cần phải cảm thấy rằng những gì họ đang làm là rất quan trọng cho những người khác. Họ được dành riêng để trao kiến thức của mình cho người khác. Người sinh ngày này tin rằng làm việc tích cực ảnh hưởng đến thế hệ tiếp theo.

QuàGì.vn (dịch)

No comments:

Post a Comment