Wednesday, March 24, 2021

Vì sao Thiên yết là cung luôn không có cảm giác an toànThiên Yết là cung không có cảm giác an toàn, vậy đặc trưng cuả chứng này là gì???

1. Yêu âm nhạc, yêu vô cùng vô cùng tận
2. Sợ bóng tối nhưng lại quen ngủ muộn
3. Giấu biến trong lòng những tâm sự, vấn đề hệ trọng vào trong lòng
4. Thích y phục có túi, không sẽ chẳng biết đút tay vào đâu
5. Quen tự ôm vai mình, quen chiến tranh lạnh
6. Lắm lúc đột ngột mất hết phương hướng
7. Thích cửa sổ, thích ngồi co quắp
8. Thích viết nhăng cuội và đọc sách
9. Cô độc đến khó hiểu,có cảm giác sợ hãi không khống chế được
10. Không thích nói gì hoặc nói rất nhiều

No comments:

Post a Comment